Familiegeheimen

door Marielle Bremer-Jansen  - september 4, 2022

Familiegeheimen komen in de beste families voor. Misschien wel in alle families. Vaak heb je er geen weet van, maar voel je dat er “iets” speelt. Soms gaan er wel verhalen rond, maar hoor je nooit hoe het echt zit. In beide gevallen zorgt het voor onrust en blijft de energie aanwezig. Net zo lang totdat er helderheid is.

Een familiegeheim ontstaat omdat iemand iets heeft gedaan of omdat er iets is gebeurt wat totaal buiten de fatsoensnormen en waarden van die tijd valt. Iets waarvoor je je moet schamen, wat de familie ten schande brengt of wat wordt veroordeelt. Je bent schuldig, onverantwoord, onzedelijk. Het zijn zware beschuldigingen waardoor je buitengesloten kan worden of je wordt getolereerd maar met een etiket.

Onze voorouders leefden andere tijden dan wij nu.

De kerk had grote invloed en was in veel gezinnen leidend. Zij bepaalde de leefregels; wat goed was en wat niet, wanneer je braaf was en wanneer zondig.

De eerste en tweede wereldoorlog hebben, naast alle oorlogstrauma’s, vele normen en waarden op de schop gegooid. In een oorlog gelden andere regels dan in het ‘normale’ leven, want wat doe je als het op leven of dood aankomt?

Dus wat doe je als je iets hebt gedaan wat wordt afgekeurd. Waardoor je het risico loopt om veroordeeld te worden of buitengesloten? Dan houd je je mond en je stopt het weg. Als je het niet ziet is het er niet. Dat het zo niet werkt blijkt maar al te vaak.

Gebeurtenissen die worden doodgezwegen zijn natuurlijk niet ‘echt’ weg. Denk maar eens aan een fijne herinnering, je wordt instant blij als je daaraan terug denkt. Die energie blijft bij je. Dit werkt op dezelfde manier met gebeurtenissen die verzwegen worden. De energie verdwijnt niet, maar zoekt een plek om tot uiting te komen.

Wanneer iets om je heen wordt verzwegen of weggestopt mis jij een stukje van de waarheid. Een stukje grond als het ware wat zorgt voor leegte en onrust. Je pikt de energie wel op en merkt dat er ‘iets’ is, maar je kan er je vinger niet op leggen. Je mist een puzzelstukje en zoekt (onbewust) totdat je het gevonden hebt en het systeem heel kan worden.

Wat kan je doen?

Naast inzicht en kennis van je familiesysteem helpt het om te kijken wat er energetisch speelt. Als je voorouders dat willen help ik om ze te bevrijden van schuldgevoel, schaamte of angst. Dat geeft rust in de familielijn. Het kan zijn dat zij er nog niet klaar voor zijn, dan help ik jou om je af te schermen voor deze druk. Je bevrijdt in ieder geval dan jezelf én stopt het doorgeven van deze last.

Over familiegeheimen vertel ik in mijn presentatie “de invloed van je familiesysteem”. Dit artikel is een gedeelte hieruit. Heb je vragen of wil je meer weten neem dan contact op. Ook als je belangstelling hebt voor de presentatie. Ik vertel er graag meer over.

Het is mijn missie om zoveel mogelijk moeders te helpen een betere relatie met hun kind op te bouwen, juist door goed voor zichzelf te zorgen. Als moeder heb je een grote (de grootste?) impact op het leven van je kind en daarin neem je ook de relatie met je eigen moeder mee. Ik kijk graag met je mee en begeleid je om het kind in jou te helpen en van daaruit de relatie met je kind te verbeteren.

Misschien ben je hierin ook geïnteresseerd